1. Owners
 2. Connected Services
 3. Lexus Link App
 4. terms of use
ODABERITE

UVJETI KORIŠTENJA POVEZANIH USLUGA 

 

FUNKCIJA PRONALAŽENJA AUTOMOBILA (FIND MY CAR)

 • Putem aplikacije Lexus Link+ (ili portala My Lexus) možete provjeriti najnoviju lokaciju svog Lexus vozila. Lokacija se dohvaća na temelju posljednje geolokacijske točke primljene iz Vašeg Lexus vozila u trenutku kad ste posljednji put ugasili motor svog Lexus vozila ili lokacije uživo na temelju modela vašeg vozila.
 • Imate mogućnost vizualnog prikaza lokacije gdje Vam je Lexus vozilo parkirano na karti, kao i adrese te lokacije (ako je dostupna) i vremena kad je vozilo ostavljeno na toj lokaciji. Možete aktivirati navigaciju kako bi Vas odvela do Vašeg Lexus vozila (uz prikaz rute, udaljenosti i vremena potrebnog da do svog Lexus vozila dođete pješke) putem svog My Lexus računa ili putem drugih aplikacija (npr. Appple Maps, Google Maps i sl.).
 • Ako Vam je Lexus vozilo opremljeno uređajem koji omogućava pristup internetu i korištenje te usluge, lokacija Vašeg Lexus vozila često se odašilje u vožnji, što Vam omogućuje da lokaciju svog vozila uživo podijelite s drugim osobama. Postavljanjem dijeljene lokacije uživo omogućava Vam se da odaberete kontakt osobe s kojima želite dijeliti lokaciju i razdoblje dijeljenja. Za aktivaciju ove funkcije mogu se koristiti Vaši podaci s društvenih mreža.

 

FUNKCIJA DIJELJENJA S AUTOMOBILOM (SHARE TO CAR)

 • Ako Vam je Lexus vozilo opremljeno povezanom putnom navigacijskom jedinicom, svoje putovanje možete isplanirati kako želite putem aplikacije Lexus Link+ i zatim ga poslati svom Lexus vozilu. Možete namjestiti predviđeno vrijeme polaska i dolaska. Funkcija kalkulacije rute u tom trenutku predviđa moguće stanje u prometu i sukladno tome prikazuje vrijeme putovanja. Putovanja koja ste poslali možete pregledavati, uređivati i ponovo ih slati svom Lexus vozilu. Na putu prema odredištu možete dodavati opcionalne lokacije koje su Vam interesantne. Dodatne informacije o povezivanju i radu Vaše putne navigacijske jedinice dostupne su u korisničkom priručniku Vašeg Lexus vozila ili na portalu My Lexus.

 

FUNKCIJA NAVOĐENJA DO ODREDIŠTA (CAR TO DOOR)

 • U slučaju da Vam je Lexus vozilo opremljeno povezanom putnom navigacijskom jedinicom, aplikacija Lexus Link+ Vam predlaže da Vas navodi do odredišta koje ste zadali u putnoj navigaciji nakon što napustite vozilo. Ta se usluga temelji na razlici između lokacije Vašeg odredišta i lokacije Vašeg parkiranog Lexus vozila. Drugim riječima, ako niste u mogućnosti parkirati svoje Lexus vozilo u blizini odredišta koje ste zadali u navigaciji, navođenje se može nastaviti putem aplikacije Lexus Link+ kako biste lakše stigli do konačnog odredišta (npr. pješke). Postoji i mogućnost nastavka navigacije putem drugih mobilnih aplikacija. Obrađujemo lokaciju Vašeg konačnog odredišta i lokaciju Vašeg (parkiranog) Lexus vozila. Dodatne informacije o povezivanju i radu Vaše putne navigacijske jedinice dostupne su u korisničkom priručniku Vašeg Lexus vozila ili na portalu My Lexus.

 

ANALITIKA VOŽNJE

 • Evidencije o Vašem načinu vožnje/ponašanju u vožnji možete pregledavati putem aplikacije Lexus Link+ (ili putem portala My Lexus) na temelju gelokacijskih podataka, podataka iz žiro-senzora i G-senzora te podataka o kilometraži i potrošnji goriva. Te se evidencije formiraju posebno za svako putovanje. Pojedino putovanje možete označiti kao „Privatno“ ili „Poslovno“ i izraditi izvješće s podacima o događajima poput naglog kočenja i ubrzavanja, uključujući vrijeme i lokaciju.

 

SERVISNI PODSJETNICI

 • Na temelju podataka o kilometraži Vašeg Lexus vozila obavijestit ćemo Vas o predviđenom održavanju ili servisu. Ti se podsjetnici organiziraju u Vašoj zemlji gdje ste se pretplatili na Usluge i mogu se razlikovati u pogledu dostupnosti i/ili točnosti. Kad primite podsjetnik, imate mogućnost rezervacije termina u Ovlaštenom servisu koji sami odaberete. Preporučujemo Vam da željeni Ovlašteni servis označite putem svog My Lexus računa. Ako propustite prvi podsjetnik, poslat ćemo Vam drugi.
 • Sami ste odgovorni za dovođenje svog Lexus vozila na održavanje ili servis u propisanim intervalima. Činjenica da pružamo ovu uslugu i šaljemo Vam pripadajuće podsjetnike ne oslobađa Vas te odgovornosti.

 

FUNKCIJA POMOĆI U SLUČAJU NEZGODE (ACCIDENT ASSISTANT)

 • Ova je usluga dostupna ovisno o tipu uređaja povezanog automobila koji je Vam je ugrađen u Lexus vozilo. Ako je ta usluga dostupna za Vaše Lexus vozilo, određeni senzori spojeni s uređajem povezanog automobila prate udarce Vaše Lexus vozilo. Ako određeni udarac premaši zadani prag težine, o tom ćemo udarcu biti obaviješteni. Ti se podaci o „udesu“ mogu dijeliti s Vašom lokalnom tvrtkom za pružanje usluge pomoći na cesti Lexus Roadside Aodnosistance (RSA) kojoj se možete obratiti za pomoć na temelju podataka o težini udesa u skladu s njezinim lokalnim pravilima. RSA će Vas kontaktirati pomoću Vaših osobnih podataka dostupnih putem My Lexus računa. Ovisno o pravilima lokalnog RSA-a, kontaktirati se može i (eventualne) kontakt osobe za slučaj nužde naznačene u Vašem My Lexus računu. Ako Vas RSA ne može kontaktirati (npr. jer niste u mogućnosti odgovoriti) ili ako ne može kontaktirati Vaše kontakt osobe za slučaj nužde, RSA može uključiti interventne službe ili policiju, ovisno o lokalnim pravilima i težini udesa. Vi i Vaše kontakt osobe za slučaj nužde uvijek imate mogućnost prihvatiti ili odbiti pomoću koju Vam RSA ponudi.
 • Na dajemo garancije u pogledu dostupnosti ili kvalitete bilo kojeg oblika pomoći u slučaju nužde koju Vam pružamo. Ni RSA ni TME ne snosi odgovornost za nepozivanje interventnih službi ili policije, kao ni za eventualna kašnjenja ili greške u tom postupku.
 • Napominje se da, ukoliko aktivirate „privatni način rada“ putem aplikacije Lexus Link+ i/ili svog My Lexus računa (odnosno ako nam onemogućite korištenje geolociranja Vašeg Lexus vozila), nećemo moći locirati Vaše Lexus vozilo u slučaju udesa i ta usluga neće funkcionirati (dodatne informacije o privatnom načinu rada potražiti u Uvjetima korištenja Povezanih usluga i Izjave o zaštiti privatnosti podataka za Povezane usluge).
 • U određenim se okolnostima aktivira obvezna funkcija poziva u slučaju nužde: napominje se da će Vaše Lexus vozilo automatski obavijestiti interventne službe u zemlji gdje Vam se Lexus vozilo nalazi u slučaju udesa uslijed kojega se aktiviraju zračni jastuci. To je regulirano Uredbom EU-a o e-call sustavu (Uredba (EU) 2015/758 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015.) ili lokalnim ekvivalentnim aktom izvan EU-a.

 

SVJETLOSNA UPOZORENJA

 • Ovisno o uređaju povezanog automobila kojim je Vaše Lexus vozilo opremljeno, aplikacija Lexus Link+ može Vam slati određene signale upozorenja koji se prikazuju u Vašem Lexus vozilu. Ti signali upozorenja odražavaju, no ne zamjenjuju svjetlosna upozorenja koja se prikazuju na instrumentnoj ploči/kombiniranom mjeraču u Vašem Lexus vozilu. Kao vozač ste u svakom trenutku dužni postupiti u skladu sa svjetlosnim upozorenjima u svom Lexus vozilu.
 • Ti se signali upozorenja šalju u Lexus mrežu kako bi Vam se pružila podrška i pomoć u slučaju potrebe za popravkom. Putem privole koju ste dali Lexusu i aplikaciji Lexus Link+ imate mogućnost odlučiti želite li da Vas se kontaktira. Napominje se da Lexus i Lexus mreža ne daju garancije u pogledu toga hoće li Vas se proaktivno kontaktirati u slučaju aktivacije svjetlosnog upozorenja jer ta usluga uvelike ovisi o Vašoj regiji, dostupnosti i pokrivenosti. U slučaju aktivacije upozorenja slijedite upute za navođenje iz vlasničkog priručnika.

 

RAZINA GORIVA

 • Ovisno o uređaju povezanog automobila kojim je Vaše Lexus vozilo opremljeno, aplikacija Lexus Link+ prikazuje količinu goriva dostupnu u spremniku Vašeg Lexus vozila. Preostala razina goriva iskazuje se kao postotak ukupnog obujma spremnika goriva. Prikazana razina goriva temelji se na posljednjim podacima iz senzora razine goriva primljenima iz Vašeg Lexus vozila prilikom posljednjeg gašenja motora. Uslijed toga može doći do odstupanja između razine goriva prikazane u aplikaciji Lexus Link+ i razine goriva prikazane na instrumentnoj ploči Vašeg Lexus vozila. Do neznatnih odstupanja može doći i ovisno o okruženju u kojem Vam je Lexus vozilo parirano (npr. vanjska temperatura, nagib…). Uvijek se pouzdajte u mjerač goriva na instrumentnoj ploči svog Lexus vozila, a Lexus ne preuzima odgovornost u slučaju prikaza nepotpunih ili netočnih informacija u aplikaciji Lexus Link+.

 

PODUKA VOZAČA HIBRIDNOG VOZILA

 • Ova Vam usluga omogućuje uvid u rezultate Vaše vožnje hibridnog vozila na temelju ključnih pokazatelja za hibridno vozilo (vrijeme vožnje u električnom režimu i ocjena vozača hibridnog vozila) putem evidencija o Vašoj vožnji hibridnog vozila u aplikaciji Lexus Link+.
 • Te su evidencije dostupne posebno za svako putovanje. Svako je putovanje preslikano, s istaknutim podacima o vožnji u električnom režimu i ponašanju u vožnji (ubrzavanje, kočenje i konstantna brzina) koji su povezani s odgovarajućom podukom kako bi Vam se pomoglo smanjiti potrošnju goriva. Usto možete pristupati svojim objedinjenim podacima i jednostavno pratiti kretanje rezultata Vaše vožnje hibridnog vozila tijekom vremena.

 

DALJINSKE FUNKCIJE

Ovisno o uređaju povezanog automobila kojim je Vaše Lexus vozilo opremljeno, aplikacija Lexus Link+ prikazuje razinu napunjenosti baterije i preostali domet Vašeg priključnog hibridnog vozila ili električnog vozila.

Preostali domet prikazuje se u kilometrima, no može odstupati od dometa prikazanog u automobilu. Uvijek se pouzdajte u prikaz napunjenosti baterije na instrumentnoj ploči svog Lexus vozila.

Lexus ne preuzima odgovornost u slučaju prikaza nepotpunih ili netočnih informacija u aplikaciji Lexus Link+. Osim toga, ova Vam usluga omogućuje da daljinski odredite termin punjenja svog automobila.

Ovisno o uređaju povezanog automobila kojim je Vaše Lexus vozilo opremljeno, imate mogućnost daljinski unaprijed zagrijati ili ohladiti vozilo putem aplikacije Lexus Link+. Ovisno o modelu Vašeg vozila, može Vam biti omogućeno i daljinsko namještanje željene temperature, aktiviranje funkcije odmrzavanja vjetrobranskog ili stražnjeg stakla, kao i namještanje jednog ili više termina grijanja ili hlađenja automobila unaprijed.

Prilikom korištenja usluga daljinskog upravljanja potrebno se pridržavati sljedećih uputa:

 • Uvjerite se da je vozilo u cijelosti nepokretno i provjerite sigurnost okruženja vozila. Uvjerite se da unutar vozila nema ljudi ni životinja.
 • Nemojte koristiti sustav ako je poklopac motora otvoren ili ako je vozilo parkirano u zatvorenom prostoru bez ventilacije.
 • Ovu uslugu koristite isključivo kad je to nužno. Poštujte okruženje u kojem se nalazite, a prekomjernu buku i zagađivanje zraka svedite na najmanju moguću mjeru.
 • Poštujte lokalne i nacionalne propise temeljem kojih korištenje tih usluga na Vašem području može biti zabranjeno (npr. u određenim općinama i parkovima prirode).

 

LEXUS MREŽA PUNIONICA

 • Lexus mreža punionica pruža Vam pristup jednoj od najvećih paneuropskih mreža punionica. Imate mogućnost pretraživanja punionica i uvida u podatke o pojedinoj punionici, primjerice podatke o dostupnosti u realnom vremenu, brzini punjenja i vrstama priključaka.
 • Nakon zasnivanja pretplate Vam se dodatno omogućava uvid u cijene punjenja te možete otključati punionicu putem aplikacije Lexus Link+ ili RFID kartice i započeti s punjenjem. Na kraju mjeseca Vam se ispostavlja mjesečni račun za sva punjenja.
 • Za pružanje ove usluge možemo koristiti i vanjske partnere, kojima se prenose određeni osobni podaci kao što su VIN (broj šasije), identitet korisnika, oznaka ugovora i datum početka. Lexus mreža punionica stavlja se na raspolaganje u suradnji s našim tehničkim partnerima te podliježe dodatnim Uvjetima i Izjavi o zaštiti privatnosti podataka kojima se može pristupiti na https://www.lexus-charging-network.eu i https://www.lexus-charging-network.eu/web/lexus-global.

 

OSIGURANJE NA TEMELJU KORIŠTENJA I PUNO OSIGURANJE ZA HIBRIDNA VOZILA

 • Osiguranje na temelju korištenja (UBI) i Puno osiguranje za hibridna vozila (FHI) osigurateljski su proizvodi u sklopu osiguranja od automobilske odgovornosti koje jedno osiguravajuće društvo pruža putem društva Lexus Insurance Management SE, pri čemu se premija osiguranja izračunava na temelju podataka o vožnji koje generiraju ugovaratelj osiguranja i eventualni vozači temeljem ubrzavanja, kočenja, prekoračenja ograničenja brzine i skretanja.
 • Osiguratelju se u ulozi voditelja obrade podataka za potrebe izvršavanja ugovora nakon ugovaranja UBI ili FHI osiguranja šalju potrebni podaci o vožnji.
 • UBI i FHI osiguranje odvojeno je od Lexusa i može se ugovoriti s osigurateljem putem posrednika Lexus Insurance Management SE, a podliježe i posebnim uvjetima koji se moraju prihvatiti prilikom ugovaranja osiguranja.
 • Nakon ugovaranja UBI ili FHI osiguranja, u aplikaciji Lexus Link+ bit će dostupan status putovanja zajedno s izračunatom ocjenom vožnje. Ističe se da je funkcija prikaza ovih podataka zasebna usluga koja je u cijelosti opcionalna i ne utječe na valjanost ugovora o UBI ili FHI osiguranju ili korištenje tog osiguranja koje vrijedi i bez korištenja aplikacije Lexus Link+ ili računa na portalu My Lexus.

 

STATUS AUTOMOBILA

Putem aplikacije Lexus Link+ možete trenutno provjeriti status svog vozila. Ovisno o uređaju povezanog automobila kojim je Vaše Lexus vozilo opremljeno, aplikacija Lexus Link+ prikazuje različite statuse vrata, prozora, kliznog krovnog otvora, prtljažnika i svjetala vozila, kao i pametnog ključa ostavljenog u automobilu.

Push obavijesti možete primati 4 minute nakon gašenja motora. Njima Vas se obavještava u slučaju bilo kakvih nepravilnosti u pogledu statusa automobila (funkcija push obavijesti mora biti aktivirana u postavkama pametnog telefona). Možete primiti samo jednu ili više sljedećih obavijesti:

 • Otvoren prozor (jedan ili više njih) 
 • Otključana vrata (bilo koja) 
 • Otvoren klizni krovni otvor (kad je klizni krovni otvor otvoren)
 • Upaljena svjetla (ako su prednja ili stražnja svjetla još uvijek upaljena)

 

OTKLJUČAVANJE/ZAKLJUČAVANJE

Ovisno o uređaju povezanog automobila kojim je Vaše Lexus vozilo opremljeno, uz samo nekoliko klikova možete daljinski otključavati i zaključavati svoje vozilo putem aplikacije Lexus Link+.

Napominje se da automobil nećete moći otključati:

 • ako su bilo koja vrata otvorena 
 • ako se pametni ključ nalazi unutar vozila 
 • ako je postavljen auto-alarm 
 • ako je automobil zaključan ključem 

U tim je slučajevima gumb za otključavanje deaktiviran 

Kad koristite funkciju zaključavanja, uvjerite se da se u automobilu ne nalaze djeca, osjetljive osobe ili kućni ljubimci bez nadzora. Ako ih se ostavi u vrućem vozilu, mogu pretrpjeti toplinski udar, dehidraciju ili hipotermiju, što za posljedicu može imati smrt ili tešku ozljedu. Lexus ne preuzima odgovornost za materijalne gubitke, štete ili nezgode nastale dok je vozilo zaključano. Korisnik preuzima sve rizike i odgovornost u pogledu zaključavanja vozila.

Kad koristite funkciju otključavanja, imajte na umu da može doći do neodobrenog pristupa vozilu. Lexus ne preuzima odgovornost za materijalne gubitke, štete ili nezgode nastale dok je vozilo otključano. Korisnik preuzima sve rizike i odgovornost u pogledu otključavanja vozila..

 

FUNKCIJA PRONALAŽENJA AUTOMOBILA (CAR SPOTTER)

Ovisno o uređaju povezanog automobila kojim je Vaše Lexus vozilo opremljeno, može Vam biti dostupan jednostavan način pronalaženja svoga vozilo u pretrpanoj javnoj garaži. Pomoću funkcija Car Spotter daljinski aktivirate sva 4 pokazivača smjera kako biste lakše pronašli vozilo. Sva 4 pokazivača smjera aktiviraju se na 30 sekundi. Nakon 30 sekundi ih možete ponovo aktivirati.

 

LEXUS POJAČANI SIGURNOSNI SUSTAV (ENHANCED SECURITY SYSTEM)

 • Lexusov sigurnosni sustav Enhanced Security System dio je originalne dodatne (opcionalne) opreme koji pruža dodatnu razinu zaštite od krađe vozila.
 • Sustav možete privremeno deaktivirati putem aplikacije ako ste izgubili pristupni ključ ili ako se potrošila baterija pristupnog ključa.
 • Usto putem aplikacije i/ili e-poštom možete primati obavijesti, npr. o tome da je baterija pristupnog ključa pri kraju (nakon pokretanja motora, ako je pristupni ključ prisutan u automobilu, aktivan i skoro, no ne do kraja ispražnjen), o tome da je motor pokrenut bez pristupnog ključa (nakon pokretanja motora, ako pristupni ključ nije prisutan), kao i druge obavijesti. Funkcija push obavijesti mora biti aktivirana u postavkama pametnog telefona.