1. Legal
  2. Environment
ODABERITE

LEXUSOVA BRIGA O OKOLIŠU

CJELOVITI PRISTUP

LEXUSOVI NAPORI USMJERENI K OČUVANJU OKOLIŠA PROIZLAZE IZ ISTINSKOG POŠTOVANJA I BRIGE ZA OKOLIŠ. SAZNAJTE S POMOĆU KOJIH 5 KORAKA LEXUS UMANJUJE NEGATIVNE UČINKE SVOJEG POSLOVANJA NA OKOLIŠ

CILJ: NULTA EMISIJA

U LEXUSU VJERUJEMO DA JE NAŠA ODGOVORNOST PREDVODITI NAČIN NA KOJI SE NAŠA INDUSTRIJA SUOČAVA S IZAZOVIMA OČUVANJA OKOLIŠA.

Smatramo da je ekološka održivost najveći pojedinačni izazov s kojim se u ovom stoljeću suočavaju naša industrija i društvo općenito. Naš odgovor na taj izazov ne obuhvaća samo naše proizvode nego i sve ostale aspekte našeg poslovanja i sve uključene osobe.

Vođeni jasnom vizijom održivosti:

  • predvodimo inovativne ekološke tehnologije poput hibridnih automobila
  • smanjujemo negativne učinke našeg rada na okoliš
  • upotrebu prirodnih resursa u proizvodnji svodimo na najmanju moguću mjeru, a istovremeno sve više recikliramo i ponovno iskorištavamo materijale
  • zajedno s lokalnim zajednicama radimo na poboljšanju kvalitete okoliša.

 

Ovo nazivamo našim cjelovitim pristupom u upravljanju okolišem. U svim područjima našeg poslovanja nastojimo postići nulte emisije bez otpadnih tvari. Vjerujemo da je to ostvarivo uz primjereno ulaganje vremena i znanja te kroz Kaizen (japanska riječ za „stalni napredak“). Vjerujemo da rast i uspjeh Lexusa ovise o tome.

PRVI KORAK: RAZVOJ PROIZVODA I DIZAJNA

ZA ŠTO MANJE ŠTETNE UČINKE NA OKOLIŠ NUŽNO JE PLANIRATI I MJERITI NAPREDAK. IZ TOG RAZLOGA PRIMJENJUJEMO KONCEPT „RAZMIŠLJANJA O ŽIVOTNOM CIKLUSU“ SVEOBUHVATAN PROCES STALNOG NAPRETKA U KOJEM SE VODI RAČUNA O SVIM KORIŠTENIM RESURSIMA I POTENCIJALNIM EKOLOŠKIM I ZDRAVSTVENIM RIZICIMA VEZANIMA UZ NAŠE PROIZVODE.

Prednjačimo u upotrebi materijala prikladnih za recikliranje te istražujemo i upotrebljavamo dijelove koje je na kraju njihovog životnog vijeka lako reciklirati čime olakšavamo recikliranje i obnovu. Čak i jedva vidljivi dijelovi Lexusovih vozila dizajnirani su u skladu s tim: reciklirani branici upotrebljavaju se za izradu obloga prtljažnog prostora, a reciklirani, usitnjeni materijali za zvučnu izolaciju upotrebljavaju se za prigušnike iza nadzorne ploče.

Obloge vrata automobila sada se izrađuju od stabla kenafa – biljke iz porodice hibiskusa – a ne više od drvenih strugotina.

Kenaf apsorbira između dva i pet puta više CO2 u odnosu na druge biljke te ga miješamo sa starim otpadnim branicima iz mehaničarskih radionica kako bismo proizveli lakše i zvučno bolje izolirane obloge vrata, za čiju proizvodnju nije potrebno pustošiti šume.

„STVORILI SMO PLASTIKU KOJU JE MOGUĆE BEZBROJ PUTA RECIKLIRATI – UPOTREBLJAVA SE U SVIM NAŠIM VOZILIMA A SADA JE DOSTUPNA SVIM PROIZVOĐAČIMA AUTOMOBILA.“

DRUGI KORAK: PROIZVODNJA

U Lexusu vjerujemo da je naša odgovornost predvoditi način na koji se naša industrija suočava s izazovima očuvanja okoliša. Smatramo da je ekološka održivost najveći pojedinačni izazov s kojim se u ovom stoljeću suočavaju naša industrija i društvo općenito. Naš odgovor na taj izazov ne obuhvaća samo naše proizvode nego i sve ostale aspekte našeg poslovanja i sve uključene osobe.

Ovo nazivamo našim cjelovitim pristupom u upravljanju okolišem. U svim područjima našeg poslovanja nastojimo postići nulte emisije bez otpadnih tvari. Vjerujemo da je to ostvarivo uz primjereno ulaganje vremena i znanja te kroz Kaizen (japanska riječ za „stalni napredak“). Vjerujemo da rast i uspjeh Lexusa ovise o tome.

TREĆI KORAK: LOGISTIKA

Lexus brine o okolišu sve od prikupljanja i prijevoza sirovina pa do obrade i sastavljanja dijelova vozila, ali i pri aktivnostima u našim prodajnim prostorima i postupanju s materijalima na kraju životnog vijeka vozila.

Uspjeli smo smanjiti logističku kilometražu za 4919 km godišnje, čime smo uštedjeli 1020 tona CO2. To je postignuto pažljivim planiranjem ruta prijevoza i udvostručavanjem količine tereta po kamionu.

ČETVRTI KORAK: RECIKLIRANJE STARIH VOZILA

SVRHA JE DIREKTIVE O OTPADNIM VOZILIMA SPRIJEČITI NASTAJANJE OTPADA I SMANJITI NJEGOVU KOLIČINU, POBOLJŠATI PONOVNO ISKORIŠTAVANJE, RECIKLIRANJE I OBNOVU STARIH VOZILA

Lexus poštuje zahtjeve Direktive te je u sklopu njezine implementacije uveo politiku besplatnog povrata svih Lexusovih vozila koja udovoljavaju kriterijima.

Tvrtka Autogreen odabrana je za dobavljača koji upravlja programom besplatnog povrata. Od njih možete dobiti informacije o tome ispunjava li vaše vozilo uvjete za besplatan povrat te saznati koja je najbliža lokacija za povrat vašeg vozila. Dodatne informacije pročitajte pod www.autogreen.eu

U Lexusu na globalnoj razini nastojimo svesti utjecaj našeg rada na okoliš na najmanju moguću mjeru. Pri odabiru poslovnog partnera za obnovu i recikliranje starih vozila naglasak je stavljen na najviše standarde kojima se vlasnicima Lexusovih vozila jamči odgovorna, pouzdana i učinkovita usluga konačnog zbrinjavanja njihovih vozila.

CHEMICAL MANAGEMENT

Počeli smo uvoditi mjere za smanjenje našeg utjecaja na okoliš još i prije nego što je zakonodavstvo EU-a to učinilo obveznim. Smanjili smo ili eliminirali upotrebu teških metala poput olova*, kadmija i žive, koji mogu uzrokovati dugoročnu štetu u okolišu ako ih se neodgovarajuće odloži. Upotrebljavamo dijelove automobila i antikorozivna sredstva bez olova te rasvjetu i prekidače bez žive. Također izbjegavamo upotrebu otapala i boja koje sadrže štetne tvari.

U potpunosti se pridržavamo uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) te s poslovnim partnerima radimo na tome da i oni razumiju svoje dužnosti i odgovornosti. Aktivnosti u sklopu uredbe REACH provodimo u svakom dijelu poslovanja, uključujući proizvodnju, dijelove i dodatnu opremu. Namjeravamo postati vodeća tvrtka u području sigurnih kemikalija i ostalih uredbi o kemikalijama.

*Osim u akumulatorima, kao što je navedeno u iznimkama Priloga II. Direktive 2000/53 Europskog parlamenta i Vijeća

Informacije o posebno zabrinjavajućim tvarima

Članak 33. Uredbe REACH navodi da potrošačima moramo pružiti dovoljno informacija o prisutnosti posebno zabrinjavajućih tvari u našim proizvodima. Podatke o svojem vozilu možete pronaći na ovom popisu:

CT 200h PDF
ES PDF
GS PDF
IS PDF
LC PDF
LS PDF
NX PDF
RC PDF
RX PDF