PRIDRUŽITE SE U MY LEXUS

Izradite račun na stranici My Lexus kako biste uživali u svijetu uzbudljivih značajki i sadržaja.

UVJETI UPOTREBE

UVJETI KORIŠTENJA

LEXUS USLUGA POVEZIVANJA
(
engl. LEXUS CONNECTED CAR SERVICES)

DIO 1: USLUGE

1.             ključne definicije i pregled

U ovim Uvjetima korištenja:

My Lexus Račun podrazumijeva My Lexus račun na koji se može pristupiti putem My Lexus Portala (Web stranice) i/ili putem Lexus Link aplikacije;

Usluge podrazumijevaju Telematske usluge i, pod uvjetom da imate vozilo Lexus koje raspolaže opremom za pristup  Internetu, Usluge pristupa Internetu i Usluge pružanja sadržaja;

Telematske usluge podrazumijevaju usluge koje vam pružaju ugodno iskustvo vožnje i bezbrižnost, kako je opisano u Dijelu 2;

Usluge pristupa Internetu podrazumijevaju usluge pristupa Internetu, kako je opisano u Dijelu 3;

Usluge pružanja sadržaja podrazumijevaju usluge (zabave) koje se pružaju putem Usluga pristupa Internetu, kako je opisano u Dijelu 3;

Uvjeti korištenja predstavljaju trenutne uvjete korištenja;

TME, mi, naš ili nas podrazumijeva Lexus Motor Europe NV/SA, društvo s ograničenom odgovornošću osnovano po belgijskom pravu, sa sjedištem u Avenue du Bourget 60, Bruxelles 1140, Belgija i upisano u Crossroads Banku društava pod registarskim brojem društva 0441.571.714;

Treća strana pružatelj usluga podrazumijeva za vas bilo kojeg pružatelja usluga osim TME koji je uključen u pružanje Usluga pristupa Internetu i Povezanih usluga;

Korisnik, vi ili vaš podrazumijeva fizičku ili pravnu osobu koja se pretplatila na Usluge putem svojeg My Lexus računa. 


Pregled ovih Uvjeta korištenja:

 

Usluge / Pretplata (Dio 1)

Telematske usluge

(Dio 2)

(Ovisno o vašem Lexus vozilu)

Usluge pristupa Internetu i Povezane usluge

(Dio 3)

 

Zajedničke odredbe (Dio 4)2.             OVI UVJETI KORIŠTENJA PREDSTAVLJAJU UGOVOR IZMEĐU VAS I NAS

2.1          Pretplatom na Usluge zaključujete ugovor s TME-jem (i) za Telematske usluge koje mi pružamo, a vi koristite; te (i) za Usluge pristupa Internetu i Povezane usluge kojima vam omogućavamo pristup i korištenje. Tom ugovoru su pretpostavljeni ovi Uvjeti korištenja

3.             KAKO MOŽETE PRISTUPITI I KORISTITI USLUGE? – postavljanje vaše pretplate na usluge

3.1          Kako biste pristupili i koristili Usluge, morate se prvo pretplatiti na njih.

3.2          Vaša pretplata na Usluge ovisi o sljedećem:

3.2.1               Morate imati My Lexus račun;

3.2.2               Vaše vozilo Lexus raspolaže opremom za pristup Internetu;

3.2.3               Prihvatili ste ove Uvjete korištenja;

3.2.4               Aktivirali ste svoju pretplatu; i

3.2.5               Prihvatili ste dodatne uvjete i odredbe te uvjete korištenja Treće strane kao pružatelja usluga koji propisuju pristup i korištenje Usluga pristupa Internetu i Usluga pružanja sadržaja (kako je opisano u Dijelu 3), ako vaše vozilo Lexus  raspolaže opremom za pristup Internetu.

3.3          Molimo uzmite u obzir da će, ako pristupate My Lexus računu putem različitih (mobilnih) uređaja, funkcije određenih Usluga (uključujući aktivaciju/deaktivaciju „zaštite privatnosti“, mogućnost praćenja vašeg vozila Lexus, itd.) biti jednako dostupne sa svakog od tih uređaja.

4.             KAKO MOŽETE OTKAZATI USLUGE?

4.1          Imate pravo u svakom trenutku otkazati Usluge bez obveze plaćanja dodatne naknade.

4.2          Postoji nekoliko načina na koje možete otkazati Usluge:

4.2.1               Otkazivanje vaše pretplate na Usluge za vaše Vozilo Lexus:

Ako želite otkazati pretplatu na Usluge za vaše vozilo Lexus, to morate učiniti putem My Lexus  računa (na aplikaciji Lexus Link  ili na portalu My Lexus). Otkazivanjem pretplate, Usluge će u potpunosti prestati funkcionirati za vaše vozilo Lexus.

Ako ste otkazali svoju pretplatu, možete se u svakom trenutku ponovno pretplatiti na Usluge putem svojeg računa My Lexus. Uzmite u obzir da ćete, za ponovnu pretplatu, morati proći isti postupak kakav ste prošli u slučaju vaše inicijalne pretplate (uključujući prihvaćanje ovih Uvjeta korištenja). Također, molimo uzmite u obzir da će svi podaci o vašem vozilu, nastali u okviru prethodne pretplate, biti izbrisani.

Ako posjedujete više od jednog vozila Lexus povezanog na vaš račun My Lexus, morate odabrati za koje vozilo Lexus želite otkazati vašu pretplatu ili u odnosu na koje se želite ponovno pretplatiti.

4.2.2               Uklanjanje vašeg vozila Lexus s vašeg računa My Lexus:

Možete trajno otkazati Usluge za vaše vozilo Lexus ako uklonite vaše vozilo Lexus s vašeg računa My Lexus. 

Molimo uzmite u obzir da, ako greškom uklonite vaše vozilo Lexus s vašeg računa My Lexus morate kontaktirati Ovlaštenog Prodavatelja kako bi dopustio vašem računu My Lexus da vam omogući ponovnu pretplatu na Usluge za vaše vozilo Lexus.

4.2.3               Kad prodate ili na drugi način prenesete vlasništvo nad svojim vozilom Lexus ili vaše Vozilo Lexus bude izgubljeno ili ukradeno (i ne bude vraćeno):

Ako prodate ili na drugi način prenesete vlasništvo nad svojim vozilom Lexus na drugu osobu ili profesionalnom prodavaču, ili ako vaše vozilo Lexus bude ukradeno ili izgubljeno (i ne bude vraćeno), morate ukloniti vaše vozilo Lexus s vašeg računa My Lexus u skladu s odredbom stavka 4.2.2.

Ako prodate ili na drugi način prenesete vlasništvo nad svojim vozilom Lexus, molimo da obavijestite kupca ili stjecatelja da je dotično vozilo povezano i da taj kupac/stjecatelj ima mogućnost pretplatiti se na Usluge putem svojeg vlastitog računa My Lexus. Ne možete prodati ili na bilo koji način prenijeti Usluge na kupca/stjecatelja.

5.             OBUSTAVA ILI OTKAZ USLUGA / VAŠE PRETPLATE s NAŠE STRANE – NAČIN PRIVATNOSTI

5.1          Zadržavamo svakodobno pravo obustaviti pružanje svih ili dijela Usluga i/ili otkazati vašu pretplatu na Usluge, bez obavijesti ili sudske odluke i bez plaćanja bilo kakve naknade, putem obavijesti na vašem računu My Lexus ili slanjem e-maila, u sljedećim slučajevima:

5.1.1               ako ste prekršili ove Uvjete korištenja;

5.1.2               ako utvrdimo, u dobroj vjeri, da je takva obustava i/ili otkaz nužan kako bismo postupili u skladu s nalogom ili odlukom suda ili državnog tijela ili kako bismo uskladili svoje poslovanje s primjenjivim propisima; ili

5.1.3               ako nas okolnosti više sile sprječavaju u pružanju svih ili dijela Usluga.

5.2          Ako obustavimo pružanje svih ili dijela Usluga u skladu s odredbom stavka 5.1.3., poduzet ćemo sve razumne mjere kako bismo vam omogućili ponovni pristup i korištenje dotičnih Usluga čim prije.

5.3          Možemo bilo kada otkazati vašu pretplatu na sve ili dio Usluga, ako odlučimo u cijelosti prestati pružati sve ili dio Usluga svim svojim korisnicima ili svim korisnicima u vašoj državi ili regiji, dajući vam o tome prethodnu obavijest 30 (trideset) kalendarskih dana prije otkazivanja, putem e-maila i/ili putem vašeg računa My Lexus. 

5.4          Ako obustavimo bilo koju od Usluga, otkažemo vašu pretplatu na Usluge ili otkažemo Usluge pristupa Internetu u skladu s odredbama stavka 5.1, uključujući odredbe stavka 5.3, vi niste ovlašteni i ne možete potraživati nikakvu dodatnu naknadu ili odštetu osim naknade koja je izričito predviđena ovim Uvjetima korištenja.

5.5          Ako, u bilo koje doba, želite aktivirati “zaštitu privatnosti” (tj. spriječiti nas u korištenju geolokacije vašeg vozila Lexus), to možete učiniti putem aplikacije Lexus Link i/ili vašeg računa My Lexus. Ako to učinite, nećemo moći locirati vaše vozilo Lexus. Molimo uzmite u obzir da, jednom kad ga aktivirate, način privatnosti utjecat će na sve Usluge koje zahtijevaju geolokaciju. U tom pogledu, molimo imajte na umu da mnoge Usluge ovise (u cijelosti ili djelomično) o geo-lokacijskim podacima vašeg vozila Lexus. Stoga, kad je “zaštita privatnosti” aktivirana, te Usluge bit će nedostupne ili će njihova kvaliteta i točnost biti smanjene. Na primjer, ako ste aktivirali “zaštitu privatnosti”, nećete moći koristiti usluge koje vam omogućuju lociranje vašeg vozila Lexus i mi nećemo moći locirati vaše vozilo Lexus poslije obavijesti o sudaru.

Status “zaštite privatnosti” (aktivna ili neaktivna) ostaje kakvim ste ga postavili sve dok se ne odlučite izmijeniti status. Trenutni status “zaštite privatnosti” možete saznati putem računa My Lexus i/ili putem aplikacije Lexus Link.  

Nemate pravo na bilo kakvu naknadu ili odštetu od nas ako jedna ili više Usluga ne funkcioniraju ili funkcioniraju samo djelomično zato što ste aktivirali “zaštitu privatnosti”.

 

 

DIO 2: TELEMATSKE USLUGE

6.             ŠTO SU TELEMATSKE USLUGE?

6.1          Ovdje opisujemo cjelokupnu svrhu Telematskih usluga.

6.2          Telematske usluge obuhvaćaju:

1.   Lociranje vašeg vozila Lexus

Možete provjeriti putem vaše aplikacije Lexus Link  (ili putem portala My Lexus) posljednju lokaciju vašeg vozila Lexus, tj. lokaciju gdje je vaše vozilo Lexus parkirano. Lokacija vašeg vozila Lexus određuje se temeljem posljednjih geo-lokacijskih podataka primljenih od vašeg vozila Lexus u trenutku kada ste posljednji put isključili vaše vozilo Lexus.

Možete dobiti prikaz lokacije vašeg vozila Lexus na karti, zajedno s adresom lokacije (ako je dostupna) i vremenom kad je vozilo ostalo na toj lokaciji. Možete aktivirati navigaciju koja će vas voditi do vašeg vozila Lexus (bit će vam prikazani put, udaljenost i vrijeme hoda do vašeg vozila Lexus) putem vašeg računa My Lexus ili putem drugih aplikacija (npr. Apple Maps, Google Maps itd.).

U slučaju da vaše vozilo Lexus raspolaže opremom za pristup i korištenje Usluga pristupa Internetu, lokacija vašeg vozila Lexus često se prenosi tijekom vožnje, omogućujući vam da dijelite lokaciju vašeg vozila s drugima. Postavljanje podijeljene  lokacije omogućuje vam odabir kontakt-osoba s kojima želite podijeliti svoju lokaciju i na koje vremensko razdoblje. Vaš identitet s društvenih mreža može se upotrijebiti za omogućavanje ove značajke.

2.   Analiza vožnje

Putem aplikacije Lexus Link  (ili portala MyLexus) možete steći uvid u svoj način vožnje / ponašanje na temelju geolokacijskih podataka, žiroskopa i G-senzora, kilometraže i podataka o potrošnji goriva. Ti će zapisi biti dostupni po svakom putovanju. Svako pojedinačno putovanje možete označiti kao "Privatno" ili "Poslovno" i stvoriti izvješće u kojemu su upisani događaji kao što su, na primjer, jako kočenje i jako ubrzanje, s vremenom i lokacijom.

 

3.   Planiranje putovanja

U slučaju da vaše vozilo Lexus raspolaže navigacijskom jedinicom i opremom za povezivanje s Internetom, možete osmisliti svoje putovanje po vašoj želji u aplikaciji Lexus LInk i poslati ga vašem vozilu Lexus. Možete postaviti namjeravano vrijeme polaska ili ciljano vrijeme dolaska. Izračun putovanja predviđa vjerojatne prometne uvjete u određeno vrijeme i prema tome ukazuje na vrijeme putovanja. Možete pregledati putovanja koje ste poslali, prilagođavati ih i ponovno poslali vašem vozilu Lexus. Možete dodati moguće dodatne lokacije koje vas zanimaju na putu do vašeg odredišta. Dodatne informacije o povezivanju i radu vaše navigacijske jedinice u vozilu dostupne su u korisničkom priručniku uz vaše vozilo Lexus ili na portalu My Lexus.

4.   Vodič posljednje etape

U slučaju da vaše vozilo Lexus raspolaže navigacijskom jedinicom te sustavom za povezivanje s Internetom, aplikacija Lexus Link ponudit će vam navođenje do odredišta koje ste postavili u vašoj navigaciji u vozilu nakon što napustite vozilo. Ova se usluga temelji na razlici između lokacije odredišta i trenutne lokacije vašeg parkiranog vozila Lexus. Drugim riječima, ako niste mogli parkirati vaše vozilo Lexus blizu odredišta koje ste postavili u navigaciji, možete nastaviti slijediti upute kroz aplikaciju Lexus Link kako biste došli do konačnog odredišta (npr. pješice). Izborno možete nastaviti navigaciju s drugih mobilnih aplikacija (npr. Apple Maps, Google Maps itd.). Obradit ćemo lokaciju vašeg konačnog odredišta i vašeg (parkiranog) vozila Lexus. Dodatne informacije o povezivanju i radu navigacijske jedinice u vašem vozilu dostupne su u korisničkom priručniku uz vaše vozilo Lexus ili na portalu My Lexus.

5.   Održavanje ili Servisni podsjetnici

Na temelju podataka o prijeđenim kilometrima vašeg vozila Lexus, obavijestit ćemo vas o predstojećim redovnim servisima ili održavanjima. Ti su podsjetnici organizirani u zemlji vaše pretplate na Usluge i mogu se razlikovati u dostupnosti i/ili točnosti.  Kada primite podsjetnik, moći ćete dogovoriti sastanak s Ovlaštenim trgovcem po vašem izboru. Preporučujemo da odredite ovlaštenog Lexus partnera putem vašeg računa My Lexus. U slučaju da propustite prvi podsjetnik, možemo vam poslati još jedan podsjetnik.

Ostajete odgovorni za dolazak vašim vozilom Lexus na održavanje ili servisiranje u propisanim vremenskim periodima. Činjenica da pružamo ovu uslugu i obavještavamo vas putem podsjetnika ne oslobađa vas od ove odgovornosti.

6.   Obavijesti o nesreći

Ova će usluga biti dostupna ovisno o vrsti sustava za povezivanje s Internetom ugrađenom u vaše Vozilo Lexus. Ako je ova usluga dostupna za vaše Vozilo Lexus, određeni senzori povezani sa sustavom za povezivanje u vozilu pratit će udarce koje pretrpi vaše vozilo Lexus. Ako jačina udarca premašuje unaprijed određeni prag, bit ćemo obavješteni o tom događaju. Takve „informacije o sudaru“ mogu se podijeliti s lokalnim partnerom za Lexus pomoć na cesti (Lexus Roadside Assistance – RSA) koja vas može kontaktirati kako bi vam pružila pomoć, na temelju podataka o težini vaše nesreće i na temelju svojih lokalnih pravila. RSA će vas kontaktirati na temelju vaših osobnih podataka dostupnih na vašem računu My Lexus. Kontakt-osobe u hitnim slučajevima (ako postoje) navedene na vašem računu My Lexus također će biti kontaktirane, ovisno o lokalnim pravilima RSA. Ako RSA ne može doći do vas (npr. jer se ne možete javiti) ili kontakt-osobe u hitnim slučajevima, RSA može, ovisno o lokalnim pravilima i težini nesreće, kontaktirati hitnu pomoć ili policiju. Vi i vaše kontakt-osobe u hitnim slučajevima uvijek imate mogućnost prihvatiti ili odbiti pomoć koju pruža RSA.

Ne pružamo jamstvo u pogledu dostupnosti ili kvaliteti bilo kojeg oblika pomoći u nuždi koju vam možemo pružiti. Ni RSA ni TME ne mogu se smatrati odgovornima za bilo kakvu nemogućnost uključivanja pomoći u nuždi ili policije ili zbog bilo kakvih kašnjenja ili pogreške koja pritom nastane.

Molimo uzmite u obzir da, ako aktivirate "zaštitu privatnosti" putem aplikacije Lexus Link i/ili vašeg računa My Lexus (tj. spriječite nas u korištenju geolokacije vašeg vozila Lexus), nećemo moći locirati vaše vozilo Lexus u slučaju nesreće i ova usluga neće funkcionirati (vidi također odredbu stavka 5.5).

U određenim okolnostima, aktivira se obavezna funkcija e-poziva: molimo uzmite u obzir da će vaše Vozilo Lexus automatski obavijestiti hitne službe u državi u kojoj se vaše vozilo Lexus nalazi u slučaju nesreće koja uzrokuje otvaranje zračnog jastuka. To je regulirano Uredbom EU o "e-pozivu" (Uredba (EU) 2015/758 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015.)[1] ili drugog odgovarajućeg propisa izvan Europske unije, gdje je to primjenjivo.

7.   Upozorenja

Ovisno o vrsti uređaja za povezivanje ugrađenom u vaše Vozilo Lexus, aplikacija Lexus Link može vas upozoriti na određene upozoravajuće signale koji se prikazuju u vašem Lexus vozilu. Ovi signali upozorenja odražavaju, ali ne mijenjaju, žaruljice upozorenja koje se prikazuju na ploči s instrumentima / višenamjenskom zaslonu vašeg vozila Lexus. Kao vozač, uvijek ostajete odgovorni za poduzimanje odgovarajućih radnji po svjetlima upozorenja u vašem Lexus vozilu. Ova upozorenja će biti dostavljena Toyotinoj mreži kako biste dobili potrebnu pomoć.

8. Poduka vozačima hibrida

      Ova usluga vam omogućava pregled, putem aplikacije My Lexus, zapisa o načinu vožnje hibridnog vozila na temelju ključnih pokazatelja za hibridni sustav (trajanje vožnje na električni pogon (EV) i rezultat hibridne vožnje).

      Ovi zapisi će biti dostupni za svaku pojedinu vožnju. Svaka vožnja je prikazana tako da ističe vožnju na električni pogon kao i način vožnje (ubrzavanje, kočenje i stalnu brzinu) koji su povezani sa savjetima koji vam mogu pomoći u smanjenju potrošnje goriva. Isto tako, možete pristupiti sveukupnim podacima i lako pratiti razvoj svoje vožnje hibridnog sustava kroz vrijeme.

6.3          Molimo uzmite u obzir da određene Telematske usluge:

6.3.1               uključuju mogućnost da vas kontaktira vaš ovlašteni Lexus partner ili treća osoba (povezana s markom Lexus) ovlaštena da vas kontaktira; i/ili

6.3.2               pružaju mogućnost dijeljenja vaše lokacije s drugima (obitelj, prijatelji, kolege, itd.) putem društvenih mreža.     

7.             MORATE LI PLATITI ZA TELEMATSKE USLUGE?

7.1          Nećemo vam naplatiti pretplatu i korištenje Telematskih usluga.

7.2          U slučaju da, u bilo kojem trenutku, promijenimo naša pravila i počnemo naplaćivati korisnicima njihovo korištenje Telematskih usluga, prethodno ćete biti obaviješteni o takvim promjenama i imat ćete priliku otkazati pretplatu ako ne želite nastaviti koristiti Telematske usluge uz naplatu tih usluga.

8.             KOLIKO SU DUGO DOSTUPNE TELEMATSKE USLUGE?

8.1          Telematske usluge bit će dostupne u vašem Lexus vozilu najviše deset (10) godina, ako ih mi prije ne otkažemo, u skladu s ovim Uvjetima korištenja, ne dovodeći u pitanje naše pravo da prilagođavamo Telematske usluge u skladu s odredbom stavka 10. Molimo uzmite u obzir da, ako postanete vlasnikom rabljenog vozila Lexus, nakon što ga je, na primjer, tri (3) godine koristio prijašnji vlasnik, Telematske usluge bit će vam dostupne najviše sedam (7) godina.

9.             OTKAZ TELEMATSKIH USLUGA S VAŠE STRANE

9.1          Telematske usluge možete otkazati u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave i bez plaćanja bilo kakve dodatne naknade, otkazom Usluga na način opisan u odredbi stavka 4. Napominjemo da ne možete otkazati bilo koju Telematsku uslugu pojedinačno ili zasebno.

9.2          Otkazivanjem Telematskih usluga na gore opisani način, obustavit ćemo Telematske usluge najkasnije unutar dva (2) radna dana.

9.3          Molimo uzmite u obzir da, ako otkažete Telematske usluge u skladu s odredbom stavka 9.1 i ako vaše Vozilo Lexus ima mogućnost pristupa Internetu, Usluge pristupa Internetu i Usluge pružanja sadržaja bit će automatski otkazane.

10.         IZMJENE TELEMATSKIH USLUGA

10.1       Zadržavamo pravo u svakom trenutku prekinuti ili ukloniti jednu ili više Telematskih usluga spomenutih u odredbi stavka 6.2, kako bismo izmijenili njihovu dostupnost, funkcionalnost, značajke, opseg i/ili specifikacije, kako bismo ih zamijenili različitim ili istovrsnim uslugama ili kako bismo dodali bilo koje druge ili nove usluge, privremeno ili trajno (na primjer, za održavanje, nadogradnju, poboljšanje itd.) bez prethodne obavijesti. Možemo vas obavijestiti o takvim izmjenama putem e-maila i/ili putem aplikacije Lexus Link. U slučaju takve izmjene nemate pravo na bilo kakvu naknadu (novčanu ili drugu).

10.2       Ako je takva izmjena bitna, obavijestit ćemo vas putem aplikacije Lexus Link ili e-poštom. Smatrat će se da ste prihvatili takvu preinaku ukoliko u roku od trideset (30) kalendarskih dana od dana obavijesti ne otkažete Telematske usluge u skladu s odredbom stavka 9.

DIO 3:                USLUGE PRISTUPA INTERNETU I USLUGE PRUŽANJA SADRŽAJA  

[OVAJ DIO PRIMJENJUJE SE SAMO AKO VAŠE VOZILO LEXUS RASPOLAŽE OPREMOM ZA POVEZIVANJE S INTERNETOM ]

11.         ŠTO SU USLUGE PRISTUPA INTERNETU I USLUGE PRUŽANJA SADRŽAJA?

11.1       Ako imate vozilo Lexus opremljeno sustavom za povezivanje s Internetom, moći ćete pristupiti i koristiti Uslugu pristupa Internetu i Usluge pružanja sadržaja. Odredbe u nastavku odnose se na vaš pristup i/ili korištenje Usluga pristupa Internetu i Usluga pružanja sadržaja.

11.2       Usluge pristupa Internetu i Usluge pružanja sadržaja pružaju Treće strane pružatelji usluga, što znači da se odredbe i uvjeti kao i uvjeti korištenja takvih Trećih strana pružatelja usluga povezanih s Uslugom pružanja Interneta i Uslugama pružanja sadržaja izravno primjenjuju u odnosu između vas i takvih Trećih strana pružatelja usluga. Stoga pažljivo pročitajte i, po potrebi, prihvatite uvjete i odredbe kao i uvjete korištenja ovih Trećih strana pružatelja usluga prije nego što pristupite i koristite Usluge pristupa Internetu i Usluge pružanja sadržaja. Ako ne prihvaćate uvjete i odredbe niti uvjete korištenja Trećih strana pružatelja usluga, kada to od vas zatraže, nećete moći pristupiti niti koristiti Usluge pristupa Internetu i bilo koje Usluge pružanja sadržaja.

11.3       Uvjeti i odredbe kao i uvjeti korištenja Trećih strana pružatelja usluga dostupni su zasebno na ovoj stranici. Nakon što ste aktivirali Usluge pristupa Internetu u skladu s ovim Uvjetima korištenja, odredbe i uvjeti kao i uvjeti korištenja Trećih strana pružatelja usluga mogu biti dostupni:

(i) na drugoj stranici portala My Lexus;

(ii) putem linka na portalu My Lexus na vlastite web stranice Trećih strana pružatelja usluga; i/ili

(iii) izravno na vlastitim web stranicama Trećih strana pružatelja usluga.

12.         PRISTUP INTERNETU

12.1       Usluge pristupa Internetu, Pristup internetu i/ili bilo koja druga elektronička komunikacijska usluga, kao i prijenos bilo kojeg (elektroničkog) signala, pruža vam Pružatelj usluge elektroničke komunikacije („Pružatelj UEK“). Pružatelj UEK će biti iz one države koju ste, u trenutku kad ste se pretplatili na Usluge, naveli  kao državu u kojoj primarno koristite Usluge pristupa Internetu („Zemlja korištenja"). Uzmite u obzir da Pružatelj UEK možda može zaustaviti ili ograničiti pružanje Usluge pristupa Internetu ako otkrije da ne koristite prvenstveno Uslugu pristupa Internetu u vašoj državi ili u slučaju kršenja njezinih uvjeta i odredbi ili njegovih uvjeta korištenja.

12.2       TME ne pruža bilo kakvu Uslugu pristupa Internetu, Pristup internetu i/ili bilo koju drugu elektroničku komunikacijsku uslugu, a vi to potvrđujete. TME ne prenosi niti prenosi nikakve (elektroničke) signale. TME također nije odgovoran za prijenos i/ili premještaj bilo kojeg (elektroničkog) signala.

12.3       Prije nego što ćete moći pristupiti ili koristiti Uslugu pristupa Internetu, Pristup Internetu i/ili drugu elektroničku komunikacijsku uslugu, možda ćete morati prihvatiti zasebno i eksplicitno uvjete i odredbe kao i uvjete korištenja Pružatelja UEK, što predstavlja ugovor između vas i Pružatelja UEK. TME je samo posrednik u aktivaciji Usluge pristupa Internetu i Usluga pružanja sadržaja. Stoga, ako i u mjeri u kojoj se ovi Uvjeti korištenja odnose na pružanje i korištenje Usluge pristupa Internetu i Usluga pružanja sadržaja, TME djeluje u ime i za račun Pružatelja UEK.

12.4       Bit ćete obaviješteni o svakoj promjeni Pružatelja UEK za vašu državu korištenja, e-mailom i/ili putem računa My Lexus. Tada ćete morati prihvatiti uvjete i odredbe kao i uvjete korištenja novog Pružatelja UEK u određenom vremenskom roku. Ako ne prihvatite pravovremeno uvjete i odredbe novog Pružatelja UEK, vaš pristup Usluzi pristupa Internetu (i Uslugama pružanja sadržaja) bit će automatski otkazan.

13.         USLUGA PRISTUPA INTERNETU - “PODATKOVNI PAKETI” I “PRISTUPI”

13.1       Usluga pristupa Internetu sastoji se od podatkovnih svezaka koje možete koristiti za pristupanje i korištenje Interneta u vašem vozilu Lexus. Specifikacije proizvoda Usluge pristupa Internetu određuje Pružatelj UEK.

13.2       Usluga pristupa Internetu sastoji se od sljedećih "podatkovnih paketa" i "pristupa":

13.2.1           Podatkovni paket "Try & Play": putem podatkovnog paketa "Try & Play" (i mogućih obnavljanja - kako je određeno u odredbi stavka 13.2.2), moći ćete koristiti "podatkovne pakete" uključene u Uslugu pristupa Internetu koju pruža Pružatelj UEK. Ti "podatkovni paketi" mogu uključivati podatke i/ili "Zero Rated Services" (kako je određeno u odredbi stavka 14.1.1) i mogu se razlikovati po državi ovisno o trajanju i/ili količini (izraženom u GB) unutar mjeseca korištenja. Podatkovni paket "Try & Play" nudi se besplatno i aktivira se putem Pružatelj UEK od trenutka kada ste aktivirali Uslugu pristupa Internetu u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

13.2.2           "Mjesečna ili godišnja obnova" podatkovni paketi: moći ćete obnoviti početni podatkovni paket nakon razdoblja "Try & Play" uz plaćanje. Ove obnove mogu uključivati podatke i/ili "Zero Rated Services" (kako je navedeno u odredbi stavka 14.1.1),te će se pružati ili na mjesečnoj bazi kroz automatsko mjesečno obnavljanje ili na godišnjoj osnovi putem izričite obnove na sljedećih dvanaest (12) mjeseci (vidi također odredbu stavka 15.4). Mjesečna količina (u GB) dostupna može varirati ovisno o Pružatelju UEK. Ove obnove osigurava Pružatelj UEK  i može se aktivirati putem vašeg računa My Lexus.

13.2.3           "Top-Ups": moći ćete dobiti pristup dopunama (Top-up). To su "podatkovni paketi" koji dodaju količinu podataka svaki put kada dosegnete mjesečni limit količine podataka. Pružatelj UEK omogućava ove dopune te ih je moguće aktivirati putem računa My Lexus. Istovremeno je moguće koristiti samo jednu (1) dopunu (vidi također odredbu stavka 15.5).

13.3           Zemljopisno područje pristupa: Uslugu pristupa Internetu ćete moći koristiti u vašoj Zemlji korištenja te unutar Europskog ekonomskog područja i u Švicarskoj bez dodatnog troška.

14.         USLUGE PRUŽANJA SADRŽAJA

14.1       Sljedeće Usluge pružanja sadržaja mogu biti dostupne putem Usluge pristupa Internetu koju pruža relevantna Treća strana pružatelj usluge ovisno o Zemlji korištenja:

14.1.1           "Zero rated services": ovisno o Zemlji korištenja, možda ćete besplatno dobiti pristup "Radly internet radio" putem "Try & Play" paketa i "Renewal" paketa. U tom slučaju, nećete iskoristiti podatke s uobičajenim "podatkovnim paketom" koji je dostupan i moći ćete koristiti "Radly internet radio" unutar zemljopisnog područja pristupa kako je opisan u članku 13.3.

14.1.2           "TIM Music" i "TIM I Love Games" (dostupno samo u Italiji): možete besplatno pristupiti tim uslugama kao dio "Try & Play" paketa ili “Renewal” paketa. TIM Music može se koristiti i unutar zemljopisno područja pristupa opisanog u članku 13.3.

15.         AKTIVACIJA USLUGA PRISTUPA INTERNETU - OBNOVE

15.1       Nakon što se pretplatite na Usluge, a podložno odredbi stavka 11.2, Usluge pristupa Internetu i Usluge pružanja sadržaja bit će aktivirane sukladno planovima aktivacije navedenim u odredbama stavka 15.3 i/ili 15.4.

15.2       Aktivacijom Usluga pristupa Internetu automatski se aktiviraju Usluge pružanja sadržaja.

15.3       “Try & Play” podatkovni paket (period besplatnog korištenja)

15.3.1           Kada prvi put aktivirate Uslugu pristupa Internetu, možete koristiti besplatno pokusno razdoblje (paket "Try & Play") za Uslugu pristupa Internetu. Dostupnost takvog besplatnog pokusnog razdoblja, i njegovo eventualno trajanje ovisit će o vašoj Zemlji korištenja.

15.3.2           Ako se primjenjuje besplatni probni period i nakon njegovog isteka, moći ćete nastaviti aktivaciju Usluge pristupa Internetu nakon plaćanja i na temelju planova aktivacije navedenih u odredbama stavka 15.4.

15.4       Mjesečne aktivacije ili godišnje aktivacije. Možete kupiti mjesečnu ili godišnju aktivaciju Usluge pristupa Internetu.

15.4.1           Ako odaberete mjesečnu aktivaciju, morat ćete mjesečnu naknadu za aktivaciju plaćati u cijelosti i unaprijed na početku mjesečnog razdoblja na koje se odnosi (u trenutku početne kupnje ili bilo kakve naknadne obnove). Mjesečna aktivacija automatski će se obnoviti za još jedan (1) mjesec, osim ako ne otkažete mjesečnu aktivaciju putem računa My Lexus najmanje jedan (1) dan prije isteka tekućeg mjesečnog razdoblja.

15.4.2           Ako odaberete godišnju aktivaciju, morat ćete jednokratno platiti dvanaest (12) uzastopnih mjesečnih aktivacija. Naknadu za godišnju aktivaciju plaćate u cijelosti i unaprijed u trenutku kupnje. Ako želite obnoviti aktivaciju nakon isteka godišnjeg razdoblja, aktivaciju morate obnoviti putem svog računa My Lexus i platiti godišnju naknadu za aktivaciju u cijelosti i unaprijed u vrijeme obnove (ne postoji automatska obnova godišnje aktivacije).

15.5       Top-Ups. Za svako mjesečno razdoblje (bilo na temelju mjesečne aktivacije ili godišnje aktivacije), možete putem svog računa My Lexus kupiti dodatnu mogućnost korištenja podataka prije kraja takvog mjesečnog razdoblja ako želite povećati limit korištenja podataka u vezi s tim mjesečnim razdobljem. Top-Up mora biti plaćen unaprijed i vrijedit će jedan (1) mjesec od dana kupnje.

15.6       Mjesečna aktivacijska razdoblja i Top-Ups izračunavaju se iz mjeseca u mjesec (na primjer: od 15. studenog do uključivo 14. prosinca ili od 25. veljače do uključivo 24. ožujka).

15.7    U slučaju da dosegnete svoj limit količine podataka, Usluga pristupa Internetu i Usluge pružanja sadržaja će se automatski isključiti.

16.         CIJENE I NAKNADE – PDV – NAČINI PLAĆANJA – RAČUNI

16.1       Cijene i naknade za mjesečne i godišnje aktivacije Usluge pristupa Internetu i Top-Ups prikazane su na vašem računu My Lexus i bit će istaknute na računu koji ćete primiti (vidi stavak 16.5).

16.2       Cijene (uključujući propisani PDV) koje je odredio Pružatelj UEK, TME će proslijediti Pružatelju UEK po uplati. Pružatelj UEK će odlučiti o mogućim povećanjima svojih cijena u skladu s vlastitim uvjetima i odredbama kao i uvjetima korištenja i važećim zakonima i propisima.

16.3       TME-ove naknade za aktivaciju i administrativni troškovi uključuju propisani PDV.

16.4       Prihvaćamo sljedeće metode za plaćanje vaših mjesečnih ili godišnjih naknada za aktivaciju i/ili Top-Ups: debitnu/kreditnu karticu i/ili PayPal. Zadržavamo pravo isključivanja određenih načina plaćanja ili uključivanje dodatnih načina plaćanja na našu vlastitu odgovornost i u bilo kojem trenutku.

16.5       Računi će se pojaviti na vašem računu My Lexus, što znači da će vam, nakon kupnje putem računa My Lexus, biti poslan link s „PDF“ verzijom računa.

17.         PRAVO POVLAČENJA  

17.1       Imate pravo odustati od aktivacije Usluge pristupa Internetu ili kupnje Top-Upa u roku od četrnaest (14) dana od dana aktivacije ili kupnje, bez navođenja razloga.

17.2       Morate izvršiti svoje povlačenje izravno putem računa My Lexus. Ako ostvarujete pravo povlačenja, bit će vam nadoknađeni svi troškovi ili cijene koje ste već platili. Isplatu ćemo izvršiti istim načinom plaćanja koji ste vi koristili za plaćanje naknada ili cijena u vezi s aktiviranjem Usluge pristupa Internetu ili kupnje Top-Ups, osim ako je s vama nešto drugo dogovoreno. Nećemo vam za to naplatiti nikakvu dodatnu naknadu.

18.         PROMJENA USLUGE PRISTUPA INTERNETU I/ILI USLUGA PRUŽANJA SADRŽAJA

18.1       Pružatelj UEK i/ili bilo koja druga relevantna Treća strana pružatelj usluga može, u bilo kojem trenutku, preinačiti Uslugu pristupa Internetu/ili jednu ili više Usluga pružanja sadržaja (njihovu dostupnost, funkcionalnosti, značajke, opseg i/ili specifikacije) ili ih zamijeniti različitim ili istovrsnim uslugama ili dodati bilo koju drugu ili novu uslugu, privremeno ili trajno (na primjer, za održavanje, nadogradnju, poboljšanje itd.) bez prethodne obavijesti i sukladno njihovim uvjetima i odredbama kao i uvjetima korištenja i mjerodavnom pravu.

19.         OTKAZ / NE OBNAVLJANJE VAŠE AKTIVACIJE USLUGE PRISTUPA INTERNETU

19.1       Imamo pravo, u bilo kojem trenutku, otkazati vašu aktivaciju Usluge pristupa Internetu ako odlučimo prestati pružati ili ako Pružatelj UEK odluči dalje ne pružati Uslugu pristupa Internetu, uopće ili u vašoj Zemlji korištenja, dajući vam prethodnu obavijest u razumnom roku, barem trideset (30) kalendarskih dana. U slučaju otkazivanja vaše aktivaciju prije datuma završetka određenog razdoblja aktivacije koje ste već platili, mi ćemo vam, u razumnom roku, nadoknaditi dio troškova za Uslugu pristupa Internetu, koja odgovara razdoblju aktivacije u kojem istoj niste bili u mogućnosti pristupiti/ili je koristiti zbog ranijeg ukidanja.

Ako otkažemo vašu aktivaciju sukladno ovoj točki 19.1, niste ovlašteni i ne možete zatražiti od nas i/ili Pružatelj UEK bilo kakvu naknadu ili odštetu osim naknade koja je navedena u odredbi ovog stavka 19.1.

19.2       Potrebna je aktivacija Usluge pristupa Internetu kako biste mogli koristiti bilo koju Uslugu pružanja sadržaja. Posljedično, ukidanje aktivacije Usluge pristupa Internetu znači da su Usluge pružanja sadržaja također ukinute.

19.3       Otkazivanje od strane nas ili ne-obnova od strane vas aktivacije Usluge pristupa Interneta neće utjecati na pružanje Telematskih usluga koje će se nastaviti pružati temeljem vaše pretplate.

20.         TREĆE STRANE PRUŽATELJI USLUGA

20.1       Nismo odgovorni za ispitivanje ili evaluaciju, osobito ali ne isključivo, kvalitete, potpunosti ili ispravnosti Usluge pristupa Internetu i/ili Usluga pružanja sadržaja.

20.2       Ne dajemo nikakva jamstva u vezi s Uslugom pristupa Internetu i Uslugama pružanja sadržaja niti potvrđujemo ponudu usluga bilo koje Treće strane pružatelja usluga.

20.3       Ovime izričito prihvaćate da odredbe i uvjeti kao i uvjeti korištenja Treće strane pružatelja usluga, koji se primjenjuju na Uslugu pristupa Internetu i Usluge pružanja sadržaja, predstavljaju obvezujuće sporazume isključivo između vas i Treće strane pružatelja usluga, a ne između vas i nas.

20.4        Uvjete i odredbe kao i uvjete korištenja Treće strane pružatelja usluga naći ćete kako je navedeno u odredbi stavka 11.3.

20.5       Trebate biti svjesni da Treće strane pružatelji usluga (uključujući Pružatelja UEK koji pružaju Uslugu pristupa Internetu) imaju pravo izmijeniti svoje odgovarajuće uvjete i odredbe kao i uvjete korištenja koje se primjenjuju na njihove odgovarajuće usluge (Usluga pristupa Internetu i/ili Usluge pružanja sadržaja).

20.6       Vaša je odgovornost redovito provjeravati primjenjive uvjete i odredbe kao i uvjete korištenja Treće strane pružatelja usluga i pažljivo pročitati i, kad se traži, prihvatiti njihovu najnoviju verziju.

DIO 4: ZAJEDNIČKE ODREDBE

21.         IZMJENE OVIH UVJETA KORIŠTENJA

21.1       Zadržavamo pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku tijekom trajanja vaše pretplate na Usluge.

21.2       Vaša je odgovornost redovito provjeravati ove Uvjete korištenja putem portala My Lexus.

21.3       Ako izmijenimo ove Uvjete korištenja, obavijestit ćemo vas o promjeni putem e-pošte.

21.4       Ako u roku od trideset (30) kalendarskih dana od primitka gore navedenog e-maila niste otkazali pretplatu na Usluge u skladu sa stavkom 4, takva izmjena stupa na snagu i postaje obvezujuća za vas od isteka razdoblja od navedenih trideset (30) kalendarskih dana.

21.5       U slučaju da Usluge uključuju i Uslugu pristupa Internetu i Usluge pružanja sadržaja, a takva izmjena nastaje tijekom godišnjeg razdoblja aktivacije, mi ćemo proporcionalno nadoknaditi godišnju naknadu za aktivaciju. Na portalu My Lexus naći ćete dodatne informacije o tome kako možete zatražiti takvu naknadu.

22.         PRAVNA USKLAĐENOST

22.1       Potvrđujete i prihvaćate da je vaša odgovornost da se pridržavate važećih zakona i propisa prilikom pristupa i korištenja Usluga. Bez ograničavanja općenitosti prethodno navedenog, vaša je odgovornost pridržavati se:

22.1.1           izvoznih i uvoznih zakona i propisa koji se primjenjuju na Usluge;

22.1.2           primjenjivih zakona i propisa o privatnosti i radu. Ako ste poslodavac i ako svoje usluge pružite svojim zaposlenicima, morate se pridržavati svih pravila i ograničenja u vezi s korištenjem Usluga u odnosu na zaposlenike (npr. pružanjem točnih informacija o obradi podataka i dobivanjem pristanka ako je to potrebno) pri čemu se podrazumijeva da vaši zaposlenici moraju pojedinačno aktivirati Uslugu pristupa Internetu.

23.         POSUDBA VAŠEG LEXUS VOZILA

23.1       Ako želite predati svoje Vozilo Lexus drugoj osobi zbog privremene uporabe, morate obavijestiti tu osobu da je vaše vozilo Lexus spojeno vozilo i da ćete moći pratiti vaše vozilo Lexus i ponašanje te osobe u vožnji.

23.2       Također imate mogućnost dogovoriti se s tom osobom da ćete privremeno aktivirati "zaštitu privatnosti" na vašem vozilu Lexus, na taj način onemogućavajući mogućnost praćenja vašeg vozila sve dok se ne deaktivira "zaštita privatnosti". Tada ćete preuzeti odgovornost za poštivanje tog ugovora tijekom trajanja razdoblja posudbe.

23.3       Molimo uzmite u obzir da ste u svakom slučaju odgovorni za čuvanje privatnosti osoba koje koriste vaše vozilo Lexus.

24.         ZAHTJEVI I OGRANIČENJA

24.1       Morate se uskladiti sa sljedećim zahtjevima i ograničenjima, te ćete:

24.1.1           odmah instalirati sve nadogradnje, ispravke programskih pogrešaka i druge ispravke vezane uz Usluge koje s vremena na vrijeme stavljamo na raspolaganje;

24.1.2           pridržavati se svih važećih zahtjeva mobilnog operatera i pružatelja internetskih usluga, uvjetima ili kodeksima u vezi s vašom upotrebom Usluga;

24.1.3           ne poduzimati nikakve radnje ili propuste koji mogu:

(a)        ometati ili ugroziti integritet ili sigurnost Usluga, bilo koju mrežu partnera ili dobavljača TME-a ili privatnost bilo koje druge osobe;

(b)       uzrokovati bilo kakvu štetu TME-u ili bilo kojem od partnera, dobavljača ili kupaca tvrtke TME;

24.1.4           ne pristupati ili koristiti Usluge:

(a)        za bilo kakvu lažnu, kaznenu, klevetničku, uznemirujuću ili zlonamjernu svrhu, ili za sudjelovanje ili promoviranje bilo kakve nezakonite aktivnosti;

(b)       za kršenje ili povredu intelektualnog vlasništva, privatnosti ili drugog prava ili zloupotrebljavati imovinu bilo koje treće strane;

(c)        za prenošenje pogrešne ili netočne informacije s namjerom da prevarite, uzrokujete štetu ili ostvarite ne pripadajuću korist;

24.1.5           ne pregledavati, posjedovati, koristiti, kopirati, primjenjivati obrnuti inženjering, ili pokušati otkriti izvorni kod ili upotrijebiti za stvaranje bilo kojeg računalnog programa ili druge komponente Usluga, osim ako je drugačije dopušteno primjenjivim zakonima;

24.1.6           ne pokušavati hakirati ili steći neovlašteni pristup bilo kojoj mreži, okruženju ili sustavu TME-a ili bilo kojeg TME partnera, dobavljača ili kupaca;

24.1.7           ne zaobilaziti bilo koju sigurnosnu komponentu;

24.1.8           ne prikupljati, koristiti ili prenositi bilo kakve informacije, uključujući osobne podatke, obrađene u kontekstu vaše upotrebe Usluga, a da se ne odnosi na vašu dopuštenu upotrebu Usluga; i

24.1.9           ne pristupiti ili koristiti bilo kakvu uslugu kako biste izgradili konkurentan proizvod ili zbog primarnog cilja praćenja njezine dostupnosti, izvedbe ili funkcionalnosti ili benchmarkinga ili natjecateljske svrhe.

25.         JAMSTVA I ODGOVORNOSTI

25.1       Usprkos brojnim tehničkim i organizacijskim mjerama koje poduzimamo kako bismo osigurali kvalitetu i sigurnost Usluga, ne možemo jamčiti da su:

25.1.1 podaci koje vaše Vozilo Lexus prenosi našim pozadinskim informacijskim sustavima uvijek potpuno privatni i sigurni i bez ikakvog rizika presretanja ili drugog neovlaštenog pristupa;

25.1.2 vaš pristup i korištenje Usluga neprekidni i dostupni u svakom trenutku;

25.1.3 podaci koji su vam dostupni putem Usluga točni ili potpuni;

25.1.4 Usluge bez pogrešaka ili da neće biti gubitka kvalitete.

25.2       Ne jamčimo dostupnost ili kvalitetu hitne pomoći koju vam možemo pružiti u kontekstu obavijesti o nesreći. TME (ili RSA) ne može biti odgovoran za bilo kakvu nemogućnost uključivanja hitne pomoći i/ili policije ili zbog kašnjenja ili pogreške koje mogu pritom nastati.

25.3       Ne jamčimo kvalitetu, potpunost ili ispravnost bilo koje Usluge koje pružaju Treće strane pružatelji usluga i stoga ne preuzimamo nikakvu odgovornost niti odgovornost koja proizlazi iz vaše upotrebe tih Usluga. U mjeri dopuštenoj primjenjivim pravom, pristajete nam naknaditi eventualnu štetu i zaštiti nas od bilo kakvih šteta ili gubitaka koje smo mi ili naša povezana društva mogli pretrpjeti u vezi s vašom upotrebom Usluga koje pružaju Treće strane pružatelji usluga.

25.4       Ne možemo se smatrati odgovornima za bilo kakav gubitak ili štetu ili za bilo kakve zahtjeve trećih strana ako vi ne uspijete otkazati pretplatu na Usluge u skladu s člankom 4.

25.5       Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovih Uvjeta korištenja, ne isključujemo niti ograničavamo svoju odgovornost za:

25.5.1           smrt ili osobnu povredu uzrokovanu s naše strane (osim ako se radi o smrti ili osobnoj povredi koja je posljedica slučaja opisanih u stavku 25.2);

25.5.2           prijevare, lažne prikaze, ozbiljnu nepažnju ili namjerno ponašanje koje smo prouzročili mi ili bilo koji od naših zaposlenika ili agenata; ili

25.5.3           gubitak ili štetu koju ne smijemo ograničavati ili isključiti prema važećem pravu.

25.6       Podložno odredbi 25.5, naša ukupna odgovornost koja proizlazi iz nepažnje, kršenja ugovora ili na drugi način u okviru ili u vezi s ovim Uvjetima korištenja bit će ograničena na više od

25.6.1           200 EUR; ili

25.6.2           ukupan iznos naknada koje ste nam platili tijekom razdoblja od tri (3) mjeseca prije događaja koji je doveo do ove odgovornosti.

25.7       Podložno odredbi 25.5 mi nećemo biti odgovorni za:

25.7.1           za bilo kakav neizravni ili posljedični gubitak ili štetu, bilo da proizlazi iz nepažnje, kršenja ugovora ili na drugi način, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koji gubitak dobiti, gubitak goodwilla, gubitak podataka, gubitak prihoda, gubitak prometa, poslovni gubitak, reputacijsku štetu, gubitak mogućnosti, prekid poslovanja ili gubitak očekivanih ušteda; ili

25.7.2           za bilo koji gubitak ili štetu koja proizlazi iz nepoštivanja vaših odgovornosti i obveza prema ovim Uvjetima korištenja.

26.         PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

26.1       Sva prava intelektualnog vlasništva, ovlaštenje i interes u vezi s Uslugama pripadaju nama, našim kooperantima i / ili našim davateljima licenci.

27.         razno

27.1       Ništa u ovim Uvjetima korištenja neće se smatrati partnerstvom, mandatom ili radnim odnosom između vas i nas.

27.2       Odgađanje ili nemogućnost nas ili vas da koristimo bilo koje ovlasti, prava ili pravne lijekove iz ovih Uvjeta korištenja neće djelovati kao odricanje od njih, niti će pojedinačna ili djelomična primjena takvih ovlasti, prava ili pravnih sredstava spriječiti bilo koju drugu primjenu ili njihovu daljnju primjenu. Svako odricanje mora biti u pisanom obliku da bi bilo valjano.

27.3       Ako bilo koji uvjet ili druga odredba ovih Uvjeta korištenja bude nevaljana, nezakonita ili nedopuštena ili neprimjenjiva zbog bilo kojeg pravila ili zakona ili javne politike, svi ostali uvjeti ili odredbe ovih Uvjeta korištenja ipak će ostati u punoj snazi i učinkoviti. Nakon utvrđivanja bilo kojeg uvjeta ili druge odredbe ovih Uvjeta nevaljanim, nezakonitim, nedopuštenim ili neprimjenjivim, stranke će pregovarati u dobroj vjeri kako bi izmijenile ove Uvjete korištenja te što učinkovitije utvrdile izvornu namjeru stranaka.

27.4       Bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja koja je izričito ili implicitno namijenjena ostati na snazi nakon prestanka ili isteka vaše pretplate na Usluge neće utjecati na takav prestanak ili istek vaše pretplate, te će i dalje biti na snazi.

27.5       Bez ograničavanja općenitosti klauzule 27.4, odredbe 12.2, 22, 25, 26, 27.4 i 29 vrijedit će i nakon istjecanja ili otkaza vaše pretplate na Usluge.

27.6       Imamo pravo sklopiti podugovor, dodijeliti ili prenijeti bilo koje naše pravo i/ili obvezu u vezi s ovim Uvjetima korištenja bilo kojoj trećoj strani.

27.7       Vi nemate pravo podugovoriti, dodijeliti niti prenijeti neko od svojih prava i/ili obveza u vezi s ovim Uvjetima korištenja trećoj strani bez našeg prethodnog pismenog odobrenja.

27.8       Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju cjelokupni ugovor između vas i nas u odnosu na Usluge te nadomještaju i zamjenjuju sve prethodne ili trenutno važeće ugovore, pisane ili usmene, koje se odnose na Usluge.

28.         KONTAKT-PODACI I PRAVO ŽALBE

28.1       Ako imate bilo kakvih pitanja o Uslugama ili ako imate bilo kakvih žalbi na Usluge, u prvom stupnju obratite se svom Odabranom ovlaštenom trgovcu. Možete nas također kontaktirati pomoću sljedećih podataka za kontakt: info@Lexus.hr.

28.2       Ako, i u opsegu koji je primjenjiv prema zakonima vaše države pretplate na Usluge, i pod uvjetom da ste potrošač prema tim zakonima, imate pravo podnijeti žalbu:

28.2.1           kroz platformu ODR klikom na sljedeću vezu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=HR; prilikom podnošenja žalbe putem ove platforme, kao e-mail adresu možemo spomenuti sljedeću adresu e-pošte info@Lexus.hr; ili

28.2.2           sljedećem nadležnom državnom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb (e-mail adresa: azop@azop.hr).

29.         MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

29.1       Ovi Uvjeti korištenja uređeni su i bit će tumačeni u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

29.2       Svaki spor koji se odnosi na sadržaj, tumačenje i/ili primjenu ovih Uvjeta korištenja bit će podnesen pred sudovima Republike Hrvatske, koji će imati isključivu nadležnost.[1] Uredba (EU) 2015/758 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ

Kad nam se putem Toyotine/Lexusove internetske stranice ili aplikacije obratite sa zahtjevom za testnu vožnju, ponudu, brošuru, termin ili drugi zahtjev u vezi informacija o proizvodima, uslugama ili aplikacijama Toyota/Lexus, Toyota Croatia d. o. o., Bani 110, Buzin, 10010 Novi Zagreb, Croatia, Toyota (Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana Črnuče, Toyota Motor Europe NV/SA (»TME«), Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Bruxelles, Belgija, Toyotini ovlašteni trgovci i serviseri (popis je dostupan na www.lexus.hr/retailers/zagreb.

kao zajednički voditelj obrade prikuplja vaše osobne podatke (kako je navedeno u nastavku) za dolje opisane svrhe.

KOJI ĆE SE VAŠI OSOBNI PODACI PRIKUPLJATI

Kategorije osobnih podataka
Osobni podaci koje nam šaljete:
vaše ime, prezime, e-adresa i telefonski broj
Osobni podaci koje prikupljamo o vama:
- internetska stranica Toyota/Lexus koristi datoteke »log« poslužitelja u koje se zapisuju vaše interakcije s internetskom stranicom Toyota/Lexus s obzirom na internetske stranice koje posjetite s referencom na tadašnju IP adresu vašeg računala. Automatski procesi koje koristimo za prikupljanje informacijama uključuju kolačiće, datoteke »log« i signal Wi-Fi dostupnih točaka.


SVRHA I PRAVNE OSNOVE OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke obrađivat ćemo za svrhe i na pravnim osnovama opisanima u nastavku.


Svrhe:
Pravne osnove:
- Ispunjavanje zahtjeva za testnu vožnju, ponudu, brošuru, termin ili drugi zahtjevi u vezi s informacijama o proizvodima, uslugama ili aplikacijama Toyota/Lexus. Ispunjavanje vaših zahtjeva.
- Da bismo vam slali podsjetnike u vezi s vašim Toyota/Lexus automobilom i obnavljanjem bilo koje usluge koju nudimo, a uskoro će isteći.
- Da bismo vas obavijestili o ponudi Toyotinih proizvoda i usluga koji bi mogli biti zanimljivi za vas, vaš Toyota/Lexus automobil i/ili vašu mobilnost.
- Da bismo vam poslali informacije o događajima koje organizira Toyota/Lexus.
- Da bismo s vama stupili u kontakt i zamolili vas za sudjelovanje u istraživanjima u koja ste uključeni (ako prihvatite sudjelovanje) kao vlasnik Toyota/Lexus automobila i vlasnik proizvoda i usluga Toyote/Lexusa, što nam omogućuje provedbu i daljnju analizu istraživanja.
Vaša privola koju možete dati na poveznici: https://www.lexus.hr/forms/requestnewsletter
- Da bismo stupili u kontakt s vama ako naiđemo na probleme u ispunjenju neke od vaših zamolbi.
- Da bismo analizirali uporabu internetske stranice Toyote/Lexusa te istražili sve probleme s radom internetske stranice Toyote/Lexusa. Zadržavamo pravo da pregledavamo internetski protokol i adrese e-pošte, spriječimo da internetska stranica Toyota/Lexus bude korištena za slanje neželjene elektroničke komunikacije.
- Da bismo uočili ili spriječili nezakonitu, zlonamjernu ili uvredljivu aktivnost u vezi s internetskom stranicom Toyote/Lexusa.
- Da bismo ažurirali, uredili i spojili vaše osobne podatke koji će biti prikupljeni na osnovi ove obavijesti o privatnosti i vaše osobne podatke koji su zakonito raspoloživi u našim drugim sustavima.
Zakoniti interes Toyote.
Da bismo ispoštovali odluku suda ili naredbu, odnosno zahtjev nadležnog tijela Zakonski zahtjev


RAZDOBLJE ČUVANJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Vaši osobni podaci bit će čuvani na razdoblje navedeno niže.


Razdoblje čuvanja: Kategorije osobnih podataka:
Ako nam date dodatnu suglasnost za ispunjenje vašeg zahtjeva, vaše osobne podatke čuvat ćemo 6 mjeseci od datuma kada ste nam ih poslali. Podaci će nakon isteka tog razdoblja biti izbrisani.
U slučaju dodatne osobne privole, podatke čuvamo trajno, do vašeg opoziva, osim ako je još prije postignuta svrha za koju su osobni podaci bili dobiveni.
Sve kategorije vaših osobnih podataka opisane gore.


PRIMATELJI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA (OSIM VODITELJA OBRADE)
Vaši osobni podaci bit će na raspolaganju dolje navedenim primateljima.


Primatelji ili kategorije primatelja
S obzirom na svrhu prikupljanja vaših osobnih podataka, te podatke možemo proslijediti, otkriti ili omogućiti im pristup donjim kategorijama korisnika koji te podatke mogu obrađivati samo u skladu s definiranim svrhama:
• primatelji unutar naše mreže (npr. ovlašteni službenici, članovi mreže naših ovlaštenih prodavača i ovlaštenih servisera)
• poslovni partneri koji nam pomažu ostvariti vaše zahtjeve (npr. oglašivačke, marketinške i promocijske agencije)
• treće osobe (npr. kada to zahtijeva zakon) Od njih zahtijevamo da se uvijek ponašaju u skladu s valjanim zakonima, politikom zaštite osobnih
podataka te da posvećuju veliku pozornost povjerljivosti vaših osobnih podataka.


OTKRIVANJE/PRIJENOS VAŠIH OSOBNIH PODATAKA PRIMATELJIMA U DRŽAVAMA IZVAN EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)
Vaši osobni podaci mogu biti dani na raspolaganje primatelju/-ima u državama izvan EGP-a kako je napisano dolje.


Identiteta Država
Primatelj/-i izvan EGP-a Empinity d.o.o., GTC FortyOne, 1. kat, Bulevar Milutina Milankovića 9ž, 11070 Beograd, Srbija Srbija
Morate prihvatiti politiku zaštite privatnosti da biste se registrirali.
Morate prihvatiti politiku zaštite privatnosti da biste se registrirali.