ZAHTJEV ZA BROŠURU

HVALA {{ forename | upper }}

VAŠA BROŠURA JE NA PUTU.

Vaša se brošura šalje na adresu {{ email if deliverychoice != 'post' else postcode }}{{', i trebala bi biti isporučena u roku od tri radna dana.' if deliverychoice == 'post' else '.'}}